ZUIVER Advocatuur | Personen- en familierecht | Graafseweg 243, Nijmegen | 024-3781621 | info@zuiveradvocatuur.nl
Loading...
Kosten 2017-06-07T11:43:00+00:00

Kosten

Iedereen moet gebruik kunnen maken van rechtsbijstand. Ik sta je dan ook graag bij zowel op betalende basis als op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de kosten van juridische bijstand duidelijk en transparant zijn. Een eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit persoonlijke kennismakingsgesprek zal de zaak worden doorgesproken en zal – voor zover mogelijk – kort worden geadviseerd over de mogelijkheden. Indien dit gesprek leidt tot een zaak, zal er inzicht worden gegeven in het te verwachten  verloop van de zaak, de te verwachten kosten en kunnen – als de zaak er zich voor leent – vaste prijsafspraken worden gemaakt. Zo weet jij direct waar je aan toe bent.

Tijdens het eerste gesprek zal er worden nagegaan of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als de verwachting is dat je daarvoor in aanmerking komt, zal er een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ook als er twijfel is over de vraag of je daar voor in aanmerking komt. In geval de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging verstrekt, worden de advocaatkosten (groten)deels vergoed. In geval je een uitkering ontvangt via de Participatiewet kan je recht hebben op bijzondere bijstand via de Gemeente. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

In geval je niet voor een toevoeging in aanmerking komt, zullen de werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief van € 165,00 per uur (exclusief 21% BTW). Wij hanteren geen kantoorkosten.

In voorkomende gevallen kan van het uurtarief worden afgeweken. Dit zal dan vooraf met je besproken worden. Indien de zaak zich daarvoor leent, is er ook de mogelijkheid om vaste of maximum prijsafspraken te maken.

Alle pakketprijzen zijn exclusief 21% BTW. Ook over de pakketprijzen worden geen kantoorkosten berekend.

De pakketprijs die ik aanbied heeft betrekking op de alimentatiecheck. Hierbij kijk ik eerst welke van onderstaande opties van toepassing is

  • (Her)berekening kinderalimentatie niet samengestelde gezinnen € 300,00 ex BTW;
  • (Her)berekening kinderalimentatie samengestelde gezinnen € 450,00 ex BTW;
  • (Her)berekening partneralimentatie € 425,00 ex BTW.

In de pakketprijs zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen:

  • Toezending vragenlijst met lijst met de benodigde gegevens;
  • Intakegesprek van maximaal 45 minuten;
  • Doornemen stukken, berekening opmaken en inhoudelijke adviesbrief.