ZUIVER Advocatuur | Personen- en familierecht | Graafseweg 243, Nijmegen | 024-3781621 | info@zuiveradvocatuur.nl
Loading...
Rechtsgebieden 2017-06-07T11:41:28+00:00

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied dat veel soorten zaken behelst, waarvan de echtscheiding de meest bekende is. Ongeveer 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding en dan hebben we het nog niet over het aantal relaties dat wordt verbroken.

Of het nu een echtscheiding is, het verbreken van een relatie of een ander soort juridisch conflict, wanneer je in aanraking komt met het familierecht, heeft dat een grote impact op je leven, zowel emotioneel als financieel. Met name indien er ook nog minderjarige kinderen in het spel zijn.

Ik heb me de afgelopen 8 jaar gespecialiseerd in juridische geschillen in de familierechtelijke sfeer. Denk naast de echtscheidingsprocedures aan het vaststellen en wijzigen van kinder- en partneralimentatie, de erkenning- en gezagskwesties, de zorg- en omgangsregelingen en voogdij. Ook ben ik thuis in naamswijzigingen, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en andersoortige boek 1 (BW) zaken.

Heb je vragen over het familierecht, twijfel dan niet om vrijblijvend contact met me op te nemen. Ik sta je graag bij.

 Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er moet gebeuren met de bezittingen en schulden van iemand die overlijdt. Vroeg of laat krijgt iedereen hier mee te maken. Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen veel vragen opkomen. Is er wel of geen sprake van een testament? Hoe moet dit testament worden uitgelegd en wat was de daadwerkelijke bedoeling van de overledene? Wie zijn de erfgenamen? Moet ik de nalatenschap aanvaarden of juist verwerpen?

Dit is slechts een klein deel van de vragen die zullen opkomen bij het overlijden van een naaste. Het is heel goed denkbaar dat in tijden van het overlijden van een naaste je hoofd er niet naar staat om je ook nog eens bezig te houden met juridische zaken. Er zullen dan ook veel zaken spelen waar je niet eens over na hebt gedacht. Daar komt bij dat juist in deze emotionele tijden de gemoederen hoog kunnen oplopen met mogelijke juridische conflicten tot gevolg.

In geval je met vragen zit, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen. Ik kan je adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap en indien nodig, je bijstaan in een procedure.

 Overige rechtsgebieden

Naast de genoemde rechtsgebieden kan ik je mogelijk ook bijstaan in andere rechtsgebieden. Aarzel niet om hierover contact met me op te nemen. In het geval dat ik je niet optimaal kan bijstaan, zal ik dit aangeven  en je doorverwijzen naar een andere advocaat.